Världens olika språk

I världen idag talas det mellan 3000 och 8000 olika språk, beroende på hur man räknar och vad man räknar som ett separat språk. Men frågan är, med alla dessa olika språk, hur kan man förstå varandra alls? Som tur är är den mänskliga hjärnan gjord för att kunna lära sig många olika språk om så behövs, och ju tidigare vi lär oss dom, ju fler kan vi lära oss. Lär vi oss språken tidigt också så kan vi lära oss att tala dom utan någon brytning, vilket inte alltid är möjligt för en vuxen individ. Då det finns så många olika språk i världen kan det vara svårt att bestämma sig för vilket man ska lära sig. Men om man vill kunna ha användning för språket senare så kan det vara bra att veta att det är ungefär 10 olika språk som anses vara modersmål för nästan halva världen, och de vanligaste som lärs ut i skolor är ju spanska, franska, tyska och engelska. Vissa skolor har även insett att japanskan är på väg att bli ovärderligt i vissa arbetssammanhang och har tagit in kurser på det också. Alla kan inte lära sig alla världens språk, men alla kan lära sig något.