Olika språk, men ändå samma

Varje språk i världen förändras med tiden. Ord läggs till och ord tas bort eller förändras. Men det är först nu de senaste decenniet som det har börjat utvecklas olika språk inom samma språk. Som inom svenskan har vi nu svenska, IT-svenska och invandrarsvenska. De yngre medlemmarna i vårt land har inget problem att förstå alla dessa olika språk inom vårt eget medan de äldre har svårare att acceptera en så stor förändring. Dessa olika språk innehåller väldigt många låneord. I IT-svenskan är det mycket engelska, framför allt förkortningar, och i invandrarsvenskan är det mycket arabiska. Vissa argumenterar att dessa olika språk har kommit upp som variationer på svenskan för att de som använder dom är för lata för att använda riktig svenska. Då IT-svenskan består mestadels av förkortningar ser det ut som, för någon som inte vet, bara slumpmässiga bokstäver, BRB, LOL, BTW. Det finns även mer komplicerade kombinationer. Kombinationerna uppfanns för att det skulle gå snabbt att skriva dem och man skulle sen få tid att göra annat. Invandrarsvenskan är däremot mer arabiska på vissa ställen i Sverige än vad det är svenska. Olika språk skall respekteras och om man väljer att flytta till ett land där de pratar ett helt annat språk från vad du själv gör skall man så klart lära sig att prata det språket. Sedan är det sant att vuxna har svårare att lära sig nya språk än vad yngre personer har. Barn som kommer till Sverige har oftast inga problem alls att plocka upp språket och talar det nästan flytande inom några månader. Deras föräldrar har oftast lite jobbigare och kan kämpa i flera år för att sedan knappt kunna göra sig förstådd på svenska. En uppfattning är att det är för att de inte pratar svenska hemma utan använder de olika språk som de alltid använt. De vill så klart hålla kvar vid sina, ibland, vitt olika språk få detta är den enda lilla del de fått med sig från sitt hemland. Men detta tillför också att de inte går in så fullt i i det svenska samhället som de skulle kunna ha gjort om de verkligen försökte lära sig svenskan ordentligt. Detta skall inte säga att alla förkastar svenskan så som den typiska person som använder invandrarsvenska gör, det finns så klart de som verkligen försöker. Alla dessa människor förtjänar att hela svenska folket önskar lycka till!